🛑 این وب سایت فقط برای ثبت سفارش عمده طراحی شده و فاکتور با مبلغ کمتر از ۴۰۰ هزار تومان ثبت نمی شود.
🛑عملیات پرداخت از طریق وب سایت انجام نمی شود.
🛑برای فاکتورهای با مبلغ بیشتر از یک میلیون تومان هزینه ارسال تا باربری و محدوده شهر تهران رایگان میباشد.