🛑 این وب سایت فقط برای ثبت سفارش عمده طراحی شده و فاکتور با مبلغ کمتر از ۴۰۰ هزار تومان ثبت نمی‌شود.
🛑عملیات پرداخت از طریق وب سایت انجام نمی‌‌شود.
🛑برای فاکتورهای با مبلغ بیشتر از دو میلیون تومان هزینه ارسال تا باربری و محدوده شهر تهران رایگان می‌باشد.